NazivVoZnaZD
Opis**VoZnaZD - baza vodenih znakova zadarskog i šibenskog područja** VoZnaZD je katalog vodenih znakova na papiru kodeksa zadarskog i šibenskog područja. Digitalizacija i opis vodenih znakova provodi se u sklopu projekta * Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog područja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom (skraćeno Pisana baština)*. U katalogu su uz opis svakog znaka postavljene tri slike: 1. slika: digitalizirani vodeni znak 2. slika: vodeni znak s mjerama (širina i visina vodenog znaka, udaljenost između okomitih linija na papiru te gustoća vodoravnih linija unutar 3 cm) 3. slika: struktura kodeksa u kojem se vodeni znak nalazi. Struktura prikazuje broj svežnjića od kojih je sačinjen rukopis te raspored i broj vodenih znakova koji se nalaze u određenom rukopisu. Svaki svežnjić označen je brojem prikazanim na lijevoj strani strukture. Vodeni znakovi označeni su slovima (A, B, C, D,…), a stranica s koje je određeni vodeni znak preuzet za digitalizaciju i istraživanje posebno je istaknuta bojom. Dodatno, opis svakog vodenog znaka u bazi VoZnaZD povezan je s opisom rukopisa u Katalogu rukopisa digitaliziranih u sklopu projekta Pisana baština, te na taj način baza vodenih znakova i katalog rukopisa čine integriranu cjelinu i pružaju mogućnost kontekstualizacije i daljnjeg istraživanja pisane baštine. Baza VoZnaZD izrađena je u skladu s međunarodnim uzusima u području opisa vodenih znakvoa čime se omougućuje isporuka podataka u međunarodne baze vodenih znakova. VoZnaZD bazu podataka i digitalizaciju vodenih znakova financiraju: * VESTIGIA Institut za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu, u Austriji, * Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti * Sveučilište u Zadru
  
Koncept Baza
rrep

≈ 117  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
12796 | Tri polumjeseca
12798 | Ornament
12810 | Slova F i S s trolistom
12808 | Tri polumjeseca
12802 | Slova M i P s trolistom
12801 | Kruna, zvijezda i mjesec
12800 | Slova T i B s trolistom
12830 | Kruna, zvijezda i mjesec
12814 | Slovo Z
12812 | Ptica na planinama u krugu