≈ 4  Povezani koncepti

rreprreprrep
12640 | Radna grupa za opis i klasifikaciju
10121 | Radna grupa za upravljanje projektom
12642 | Podgrupa za digitalnu humanistiku
rrep
12644 | Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti