Povezani zapisi:

NazivVoZnaZD
  
Koncept Baza
rrep
 
117 (31-40)
Naziv motivaPeterolist
Dijelovi motiva iz tezaurusapeterolist
Opis motivaPeterolist.
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina12 mm
Visina13 mm
Gustoća vodoravnih linija35
Raspon godina uporabe kodeksa1618.-1663
Mjesto uporabeŽman
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Žman 74.15
rrep
31
Naziv motivaPeterolist
Dijelovi motiva iz tezaurusapeterolist
Opis motivaPeterolist.
Udaljenost okomitih linija28 mm
Širina13 mm
Visina24 mm
Gustoća vodoravnih linija35
Raspon godina uporabe kodeksa1613.-1648.
Mjesto uporabeRava
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava_43.1
rrep
32
Naziv motivaPolumjeseci sa slovima
Dijelovi motiva iz tezaurusatri mjeseca s dodatnim motivom
Opis motivaTri polumjeseca sa slovima koji nisu prepoznatljiva.
Udaljenost okomitih linija26
Širina77 mm
Visina27 mm
Gustoća vodoravnih linija20
Mjesto uporabeŽman
Signatura kodeksa(Oznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Žman 74.17)
rrep
33
Naziv motivaPolumjeseci s natpisom REAL
Opis motivaTri mjeseca ispod kojih se nalazi natpis REAL
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina75 mm
Visina72 mm
Gustoća vodoravnih linija19
Mjesto uporabeLjubač
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Ljubač 24.1
rrep
34
Naziv motivaPtica
Dijelovi motiva iz tezaurusaptica
Opis motivaPtica.
Udaljenost okomitih linija22mm
Širina37mm
Visina35mm
Gustoća vodoravnih linija34
Mjesto uporabeSali
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Sali 45.22
  
rrep
35
Naziv motivaPtica
Dijelovi motiva iz tezaurusaptica
Opis motivaPtica.
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina29 mm
Visina48 mm
Gustoća vodoravnih linija33
Raspon godina uporabe kodeksa1764. - 1892.
Mjesto uporabeRava
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.6
rrep
36
Naziv motivaPtica i slova I i C u ornamentu
Dijelovi motiva iz tezaurusaIC s dodatnim motivomptica s dodatnim motivom
Opis motivaPtica i slova I i C u ornamentu. Dio vodenog znaka nije vidljiv.
Udaljenost okomitih linija29 mm
Širina40 mm
Visina107 mm
Gustoća vodoravnih linija34
Raspon godina uporabe kodeksa1772.-1828.
Mjesto uporabeRava
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.2
rrep
37
Naziv motivaPtica iznad kule
Opis motivaPtica koja u kljunu nosi cvijet i stoji iznad kule.
Udaljenost okomitih linijaNemjerljivo
Širina48 mm
Visina60 mm
Gustoća vodoravnih linijaNemjerljivo
Raspon godina uporabe kodeksa1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
38
Naziv motivaPtica na planinama u krugu
Opis motivaPtica koja stoji na planini unutar kruga iznad kojih se nalazi trolist.
Udaljenost okomitih linija28 mm
Širina48 mm
Visina72 mm
Gustoća vodoravnih linija25
Raspon godina uporabe kodeksa1729. - 1807. i 1858. - 1966.
Mjesto uporabeKali
Signatura kodeksaHR-AZDN-13: Bratovštine
  
rrep
39
Naziv motivaPtica na planinama u krugu
Opis motivaPtica na planini s tri brijega u krugu s trolistima.
Udaljenost okomitih linija26 mm
Širina37 mm
Visina80 mm
Gustoća vodoravnih linija33
Raspon godina uporabe kodeksa1657.-1809
Mjesto uporabeRava
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.5
rrep
40
117 (31-40)