Naziv motivaPtica
Dijelovi motiva iz tezaurusaptica
Dijelovi motivaPtica
Opis motivaPtica.
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina29 mm
Visina48 mm
Gustoća vodoravnih linija33
Raspon godina uporabe kodeksa1764. - 1892.
Mjesto uporabeRava
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.6
  
rrep