Naziv motivaSlovo A
Dijelovi motiva iz tezaurusaA
Dijelovi motivaSlovo A
Opis motivaSlovo A.
Udaljenost okomitih linija29 mm
Širina13 mm
Visina13 mm
Gustoća vodoravnih linijaNemjerljivo
Raspon godina uporabe kodeksa1772.-1828.
Mjesto uporabeRava
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.2
  
rrep