Naziv motivaSlova I i C s trolistom
Dijelovi motiva iz tezaurusatrolist s dodatnim motivomIC s dodatnim motivom
Opis motivaSlova I i C iznad kojih se nalazi trolist. Kontramarka.
Udaljenost okomitih linija28 mm
Širina32 mm
Visina49 mm
Gustoća vodoravnih linija30
Raspon godina uporabe kodeksa1670.-1694.
Mjesto uporabeŽman
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Žman 74.16
  
Je sadržan u Knjiga Stanje duša
rrep