Naziv motivaSlova I, B i N s dodatnim motivom
Dijelovi motiva iz tezaurusatrolist s dodatnim motivomIBN s dodatnim motivom
Dijelovi motivaSlovo NTrolistSlovo BSlovo IKontramarkaInicijali
Opis motivaSlova I, B i N iznad kojeg se nalazi trolist. Kontramarka.
Udaljenost okomitih linija28 mm
Širina36 mm
Visina53 mm
Gustoća vodoravnih linija36
Raspon godina uporabe kodeksa1670.-1694.
Mjesto uporabeŽman
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Žman 74.16
  
Je sadržan u Knjiga Stanje duša
rrep