Naziv motivaSlova M i A
Dijelovi motiva iz tezaurusaMA
Opis motivaSlova M i A.
Udaljenost okomitih linija32 mm
Širina30 mm
Visina18 mm
Gustoća vodoravnih linija26
Raspon godina uporabe kodeksa1839.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.15
  
rrep