Naziv motivaSlova F i S
Dijelovi motiva iz tezaurusaFS
Opis motivaSlova F i S.
Udaljenost okomitih linija23 mm
Širina36 mm
Visina23 mm
Gustoća vodoravnih linija32
Raspon godina uporabe kodeksa1791.-1816.
Mjesto uporabeBanj
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Banj 2.13
  
rrep