Naziv motivaSlova G i D
Dijelovi motiva iz tezaurusaGD
Opis motivaSlova G i D.
Udaljenost okomitih linija23mm
Širina39mm
Visina22mm
Gustoća vodoravnih linija30
Mjesto uporabeSali
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Sali 45.22
  
rrep