Naziv motivaTri mjeseca
Dijelovi motiva iz tezaurusatri mjeseca
Dijelovi motivaTri polumjesecaPolumjesec
Opis motivaTri mjeseca različitih veličina.
Udaljenost okomitih linija33 mm
Širina130 mm
Visina22 mm
Gustoća vodoravnih linija19
Raspon godina uporabe kodeksa1640.-1814.
Mjesto uporabeSali
Signatura kodeksaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Sali 45.15
  
rrep