Naziv motivaPtica na planinama u krugu
Opis motivaPtica koja stoji na planini unutar kruga iznad kojih se nalazi trolist.
Udaljenost okomitih linija28 mm
Širina48 mm
Visina72 mm
Gustoća vodoravnih linija25
Raspon godina uporabe kodeksa1729. - 1807. i 1858. - 1966.
Mjesto uporabeKali
Signatura kodeksaHR-AZDN-13: Bratovštine
  
rrep