Naziv motivaSlova F i S s trolistom
Dijelovi motiva iz tezaurusatrolist s dodatnim motivomFS s dodatnim motivom
Opis motivaSlova F i S iznad kojih se nalazi trolist. Kontramarka.
Udaljenost okomitih linija34 mm
Širina35 mm
Visina72 mm
Gustoća vodoravnih linija31
Raspon godina uporabe kodeksa1729. - 1807. i 1858. - 1966.
Mjesto uporabeKali
Signatura kodeksaHR-AZDN-13: Bratovštine
  
rrep