Naziv motivaSlova M i P s trolistom
Dijelovi motiva iz tezaurusatrolist s dodatnim motivomMP s dodatnim motivom
Opis motivaSlova M i P iznad kojih se nalazi trolist. Kontramarka.
Udaljenost okomitih linija29 mm
Širina48 mm
Visina54 mm
Gustoća vodoravnih linija20
Raspon godina uporabe kodeksa1675. - 1813.
Mjesto uporabeKali
Signatura kodeksaHR-AZDN-13: Bratovštine
  
rrep