Naziv motivaSlova T i B s trolistom
Dijelovi motiva iz tezaurusatrolist s dodatnim motivomTB s dodatnim motivom
Opis motivaSlova T i B iznad kojih se nalazi trolist. Kontramarka.
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina31 mm
Visina49 mm
Gustoća vodoravnih linija34 mm
Raspon godina uporabe kodeksa1619. - 1733.
Mjesto uporabeKali
Signatura kodeksaHR-AZDN-13: Bratovštine
  
rrep