Prikazano 1-19 od 19 zapisa
Matična knjiga vjenčanih
1
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
2
Matična knjiga vjenčanih
3
Matična knjiga umrlih
4
Matična knjiga umrlih
5
Matična knjiga umrlih
6
Matična knjiga krštenih
7
Matična knjiga krštenih
8
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
9
Matična knjiga krštenih
10
Matična knjiga krizmanih
11
Matična knjiga krizmanih
12
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
13
Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
14
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija i Karmena, 1684. ‒ 1793.
15
Libar braće svete Marije
Libar braće svete Marije
16
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
17
Knjiga Stanje duša
18
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
Knjiga Stanje duša, 1695. – 1825.
19