Prikazano 76-100 od 128 zapisa
Libar od krizme i (o)d duš
Libar od krizme i (o)d duš
76
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
Kvateran Bratovštine Gospe od Luzarija
77
Knjiga godova
Knjiga godova
78
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
Madrikula Bratovštine duš od purgatorija
79
Madrikula Bratovštine svetog Ante
Madrikula Bratovštine svetog Ante
80
Knjiga godova
Knjiga godova
81
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
82
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
83
Matična knjiga krštenih
84
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
85
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
86
Propovijed, konac XVIII. st.
Propovijed, konac XVIII. st.
87
Mandatorum, III.
Mandatorum, III.
88
Matična knjiga krizmanih
Matična knjiga krizmanih
89
Matična knjiga umrlih
90
Ventarij od duš
Ventarij od duš
91
Madrikula Bratovštine svetog Roka
Madrikula Bratovštine svetog Roka
92
Matična knjiga krštenih
Matična knjiga krštenih
93
Matična knjiga vjenčanih
Matična knjiga vjenčanih
94
Matična knjiga umrlih
Matična knjiga umrlih
95
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
Madrikula Bratovštine svetog Sakramenta
96
Knjiga godova
Knjiga godova
97
Madrikula Bratovštine svetog Križa
Madrikula Bratovštine svetog Križa
98
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
Madrikula Bratovštine svetog Tila (Sakramenta)
99
Kvateran prokaraturov župne crkve
Kvateran prokaraturov župne crkve
100