NazivRadna grupa za digitalizaciju
OpisPostupak digitalizacije (snimanje, kolacija slika prema izvornicima, obrada slika, dodjeljivanje metapodataka, pohranjivanje digitaliziranog sadržaja)
  
rrep