OsobaFranov-Živković, Grozdana
Uloga na projektuStručni suradnik/ica
  
Koncept Osoba
rrep

≈ 3  Povezani koncepti

rreprrep
10122 | Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
10121 | Radna grupa za upravljanje projektom
rrep
12641 | Radna grupa za istraživanje tekstova