≈ 2  Povezani koncepti

rreprrep
12640 | Radna grupa za opis i klasifikaciju
12638 | Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine