159 (1-10)
Naziv motivaInicijali F, G i P
Dijelovi motivaSlovo PSlovo GSlovo FInicijali
Opis motivaInicijali F, G i P
Udaljenost okomitih linija25 mm
Širina68 mm
Visina25 mm
Gustoća vodoravnih linija19
Mjesto uporabeLjubač
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Ljubač 24.1
rrep
1
Naziv motivaOrnament
Dijelovi motivaOrnament
Opis motivaOrnament
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina37 mm
Visina29 mm
Gustoća vodoravnih linija18
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Ljubač 24.1
rrep
2
Naziv motivaPolumjeseci s natpisom REAL
Dijelovi motivaTri polumjesecaPolumjesec
Opis motivaTri polumjeseca ispod kojih se nalazi natpis REAL
Udaljenost okomitih linija27 mm
Širina75 mm
Visina72 mm
Gustoća vodoravnih linija19
Mjesto uporabeLjubač
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Ljubač 24.1
rrep
3
Naziv motivaInicijali u krasopisu
Dijelovi motivaInicijali
Opis motivaInicijali u krasopisu
Udaljenost okomitih linijaNemjerljivo
Širina41 mm
Visina20 mm
Gustoća vodoravnih linijaNemjerljivo
Datum1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
4
Naziv motivaOltar s kaležom i inicijalima M, B i K
Dijelovi motivaSlovo KSlovo BSlovo MInicijaliKaležOltar
Opis motivaOltar s kaležom i inicijalima M, B i K
Udaljenost okomitih linijaNemjerljivo
Širina65 mm
Visina63 mm
Gustoća vodoravnih linijaNemjerljivo
Datum1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
5
Naziv motivaPtica iznad kule
Dijelovi motivaGolubicaCvijetKulaPtica
Opis motivaPtica koja u kljunu nosi cvijet i stoji iznad kule
Udaljenost okomitih linijaNemjerljivo
Širina48 mm
Visina60 mm
Gustoća vodoravnih linijaNemjerljivo
Datum1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
6
Naziv motivaPtica u štitu
Dijelovi motivaPticaPatkaŠtit
Opis motivaPtica smještena unutar štita.
Udaljenost okomitih linija29 mm
Širina48 mm
Visina67 mm
Gustoća vodoravnih linija30
Datum1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
7
Naziv motivaInicijali V i G
Dijelovi motivaSlovo GSlovo VInicijali
Opis motivaInicijali V i G
Udaljenost okomitih linija29 mm
Širina49 mm
Visina16 mm
Gustoća vodoravnih linija30
Datum1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
8
Naziv motivaPtica na jajima
Dijelovi motivaJajaKrugPtica
Opis motivaPtica koja stoji na jajima u krugu.
Udaljenost okomitih linijaNemjerljivo
Širina53 mm
Visina53 mm
Gustoća vodoravnih linijaNemjerljivo
Datum1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
9
Naziv motivaPtica u krugu
Dijelovi motivaKrugPtica
Opis motivaPtica koji stoji na krugu.
Udaljenost okomitih linijaNemjerljivo
Širina54 mm
Visina54 mm
Gustoća vodoravnih linijaNemjerljivo
Datum1769.-1849.
Mjesto uporabeRava
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Rava 43.7
rrep
10
159 (1-10)