Naziv motivaTrolist s inicijalima
Dijelovi motivaKontramarka3Broj triSlovo ATrolist
Opis motivaKontramarka s motivom trolista i slovom A i brojem 3
Udaljenost okomitih linija29 mm
Širina36 mm
Visina45 mm
Gustoća vodoravnih linija22
Mjesto uporabeSali
SignaturaOznaka u sklopu projekta DIT_UNIZD: Sali 45.18
  
rrep