Naziv motivaPtica na planinama u krugu
Dijelovi motivaKrugTri trolistaGolubica na jajimaGolubica
Opis motivaPtica koja stoji na planini unutar kruga iznad kojih se nalazi trolist.
Udaljenost okomitih linija28 mm
Širina48 mm
Visina72 mm
Gustoća vodoravnih linija25
Raspon godina uporabe kodeksa1729. - 1807. i 1858. - 1966.
Mjesto uporabeKali
Signatura kodeksaHR-AZDN-13: Bratovštine
  
rrep