≈ 4  Povezani koncepti

rreprreprreprrep
10122 | Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju
12641 | Radna grupa za istraživanje tekstova
12644 | Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
12642 | Podgrupa za digitalnu humanistiku