≈ 5  Povezani koncepti

rreprreprreprrep
12642 | Podgrupa za digitalnu humanistiku
10121 | Radna grupa za upravljanje projektom
12641 | Radna grupa za istraživanje tekstova
12644 | Radna grupa za edukaciju i koordinaciju studentskih aktivnosti
rrep
10122 | Radna grupa za izradu kriterija i odabir građe za digitalizaciju