NazivBibliografski zapisi
  
Koncept Baza
rrep

≈ 21  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
13121 | Matična knjiga krizmanih
13106 | Libar lašov crkve svete Marije
13117 | Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija
13178 | Madrikula Bratovštine svetoga Sakramenta
13142 | Libar braće svete Marije
13226 | Matična knjiga vjenčanih
13225 | Matična knjiga vjenčanih
13218 | Matična knjiga krštenih
13215 | Knjiga Stanje duša
13221 | Matična knjiga krštenih