NazivBibliografski zapisi
  
Koncept Baza
rrep

≈ 15  Povezani objekti

rreprreprreprreprreprreprreprreprreprrep
13106 | Libar lašov crkve svete Marije
13024 | Madrikula Bratovštine svetog Trojstva 1683. - 1807. i 1857.
13026 | Madrikula Bratovštine Gospe od Luzarija 1619. - 1733.
13093 | Namirnice za izgovorene mise
13142 | Libar braće svete Marije
13121 | Matica krizmanih, 1698. – 1825.
13117 | Madrikula Bratovštine Gospe Ruzarija, XVII. - XIX. st.
13082 | Madrikula laičko - svećeničke Bratovštine svetog Karla Boromejskoga, 1640. ‒ 1814.
13044 | Govorenje od posluha, XVIII. st.
13049 | Madrikula Braće zmorašnjeg kraja 1658. - 1791.