≈ 3  Povezani koncepti

rreprrep
12645 | Radna grupa za kreativne industrije
12638 | Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
rrep
10121 | Radna grupa za upravljanje projektom