≈ 6  Povezani koncepti

rreprreprrep
12640 | Radna grupa za opis i klasifikaciju
12638 | Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
12643 | Radna grupa za digitalizaciju
rreprrep
12642 | Podgrupa za digitalnu humanistiku
10121 | Radna grupa za upravljanje projektom
rrep
12684 | Autor: Tomić, Marijana