≈ 6  Povezani koncepti

rreprreprrep
12643 | Radna grupa za digitalizaciju
12640 | Radna grupa za opis i klasifikaciju
12638 | Podgrupa za usklađivanje s nacionalnim i međunarodnim smjernicama za digitalizaciju i zaštitu kulturne baštine
rreprrep
10121 | Radna grupa za upravljanje projektom
12642 | Podgrupa za digitalnu humanistiku
rrep
12684 | Autor: Tomić, Marijana